Hjertestarter

Efter lang tids venten har vi fået opsat hjertestarteren på beboerhuset, og fået aktiveret den. Onsdag den 2. november mødte 20 op til en gennemgang af hjertestarteren, og nu håber vi, at et antal beboere vil lade sig registrere som “hjerteløbere”, så der altid er en i nærheden, hvis der skulle blive brug for det. Installer app’en “Hjertestarter” på din telefon, så kan du altid finde den nærmeste hjertestarter, hvor end du befinder dig. På denne app kan du også registrere dig som “hjerteløber”. Hans Malmskov er foreningens kontaktperson ver. hjertestarteren.

Nye vedtægter.

På den ekstraordinære generalforsamling den 5. april, blev vedtægtsændringerne godkendt med alle stemmer – 14 deltog i generalforsamlingen. De reviderede vedtægter kan ses under fanebladet “Foreningen” og så “Vedtægter” – her ligger forretningsordenen også.

Generalforsamling

Tirsdag den 22. marts havde vi generalforsamling i beboerforeningen med 25 deltagere – flot! Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt, og forslaget til vedtægtsændringer blev også godkendt. Det betyder, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling 5. april kl. 19.00, da der skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede ved denne beslutning – og så skulle mindst 50 medlemmer have været til stede!

Cindy Petersen, Grænge Skovvej 20 og Michael Browa, Grænge Skovvej 19 blev nyvalgt til bestyrelsen – se bestyrelsens sammensætning under fanebladet “Foreningen” og så “Bestyrelsen”.